Bắc Giang có gần 2 nghìn ha lúa bị nhiễm bệnh khô vằn

Bắc Giang có gần 2 nghìn ha lúa bị nhiễm bệnh khô vằn

Sử dụng thuốc hóa học phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng” (đúng lúc, đúng cách, đúng thuốc, đúng liều lượng) để nâng cao hiệu quả phòng trừ, đồng thời bảo vệ côn trùng có ích.

Bắc Giang có gần 2 nghìn ha lúa bị nhiễm bệnh khô vằn

Bắc Giang có gần 2 nghìn ha lúa bị nhiễm bệnh khô vằn

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang có gần 2 nghìn ha lúa bị nhiễm bệnh khô vằn, tập trung ở các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang, trong đó 150 ha lúa nhiễm nặng.

Ngoài ra, lúa bị bệnh vàng lá, chuột, tập đoàn rầy gây hại. Trong điều kiện nắng mưa đan xen, thời gian tới, dự báo các đối tượng sâu bệnh tiếp tục phát sinh, gây hại. Để bảo vệ cây trồng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và PTNT) khuyến cáo nông dân bám sát đồng ruộng kịp thời phát hiện, phòng trừ sâu bệnh, không để lây lan trên diện rộng.

Sử dụng thuốc hóa học phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng” (đúng lúc, đúng cách, đúng thuốc, đúng liều lượng) để nâng cao hiệu quả phòng trừ, đồng thời bảo vệ côn trùng có ích.

PV (Báo Bắc Giang)