Philippines vừa lên kế hoạch thu mua 580 ngàn tấn gạo năm 2018

Philippines vừa lên kế hoạch thu mua 580 ngàn tấn gạo năm 2018

Theo đó, trong năm tới NFA dự kiến thu mua 1,2 triệu tấn gạo trong nước và nhập khẩu 580 ngàn tấn gạo.

Philippines vừa lên kế hoạch thu mua 580 ngàn tấn gạo năm 2018

Philippines vừa lên kế hoạch thu mua 580 ngàn tấn gạo năm 2018

Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) vừa lên kế hoạch thu mua gạo năm 2018.

Theo đó, trong năm tới NFA dự kiến thu mua 1,2 triệu tấn gạo trong nước và nhập khẩu 580 ngàn tấn gạo. Tuy nhiên, NFA chỉ tiến hành nhập khẩu gạo khi thiếu hụt sản lượng nội địa. Bên cạnh đó, Chính phủ Philippines cũng đã cho phép nhập khẩu tư nhân thông qua hình thức đấu thầu với số lượng khoảng 805.200 tấn gạo. Việc nhập khẩu tư nhân dự kiến sẽ được tiến hành trong quý 4 năm nay.

Sơn Trang (Báo NNVN)