Tag: biến động thị trường lúa gạo

Có một vài biến động ở thị trường lúa gạo

Có một vài biến động ở thị trường lúa gạo

Ông Trương Thanh Phong, Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Cố vấn Tập đoàn Golden Resources Development International LTd. H.K cho biết, vụ lúa Hè Thu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch