Tag: Gạo thiên kim A Vinh Phát

Gạo thiên kim A Vinh Phát chất lượng

Gạo thiên kim A Vinh Phát chất lượng

Gạo thiên kim A Vinh Phát còn được đóng túi dày dặn, kín hơi, đảm bảo không để côn trùng và các tác động ngoại cảnh khác làm ảnh hưởng đến chất lượng của gạo. Gạo thiên kim A Vinh