Tag: gạo việt nam

Thị trường gạo Việt Nam tạm hết lo đầu ra

Thị trường gạo Việt Nam tạm hết lo đầu ra

Hiện nay lũ lụt xảy ra khắp nơi, sản xuất nông nghiệp của nhiều nước bị ảnh hưởng nặng nề, như tại Ấn Độ, Bangladesh… sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề, tác động rất lớn đến ngành