Tag: giá lúa

An Giang – Mưa bão làm giá lúa gạo tăng

An Giang - Mưa bão làm giá lúa gạo tăng

Ông Võ Văn Thuông, ấp Vĩnh An cho biết: Vụ này, nhà ông xuống giống 16 công lúa, trong đó nhà ông có 2 công, còn ông mướn thêm 14 công, chỉ thu hoạch được 16 bao, do diện tích