Tag: lúa

Diện tích lúa bị bệnh lùn sọc đen tăng nhanh

Diện tích lúa bị bệnh lùn sọc đen tăng nhanh

Yên Thành là huyện có diện tích nhiễm lùn sọc đen lớn nhất tỉnh với 500ha trong đó gần 160ha nhiễm nặng. Theo ông Nguyễn Văn Dương, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Yên Thành, đến nay huyện đã tiêu hủy được