Tag: lưu ý gạo mốc

Cẩn trọng với gạo mốc

Cẩn trọng với gạo mốc

Gạo nấm mốc rất nguy hiểm cho sức khỏe khá nhiều bằng chứng cho thấy chúng ảnh hưởng trực tiếp tới gan gây nên ung thư gan, do đó bạn tránh sử dụng gạo mốc hay cho gia cầm ăn.