Tag: mời thầu gạo

Bangladesh thông báo mời thầu nhập khẩu 50.000 tấn gạo

Bangladesh thông báo mời thầu nhập khẩu 50.000 tấn gạo

Giá dự thầu tính theo USD/MT, theo điều kiện giao hàng CIF Liner Out (giá FOB, bảo hiểm, cước phí bao gồm phí bốc dỡ, phí lõng hàng nếu có) đến cảng Chittagong và Mongla (một giá dự thầu đến