Tag: mua gạo

Philippines sẽ nhập khẩu thêm gần 300.000 tấn gạo từ Việt Nam

Philippines sẽ nhập khẩu thêm gần 300.000 tấn gạo từ Việt Nam

Trong đó, khối lượng nhập khẩu từ Việt Nam là 293.100 tấn. Thời gian tiến hành nhập khẩu gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ 20/12/2017 đến 28/2/2018; giai đoạn 2 từ 1/6/2018 đến ngày 31/8/2018. Theo Cục xuất