Tag: ngành lúa gạo

Cải cách ngành lúa gạo theo định hướng thị trường

Cải cách ngành lúa gạo theo định hướng thị trường

Nhiều thương hiệu địa phương dưới hình thức bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận như nếp cái hoa vàng Kinh Môn (Hải Dương), nếp cái hoa vàng Đông Triều (Quảng Ninh), gạo thơm Sóc Trăng…. Thực