Tag: nông dân

Nhiều nơi ở Nghệ An mất trắng vụ lúa hè thu

Nhiều nơi ở Nghệ An mất trắng vụ lúa hè thu

Thời điểm này, trên 3.000 ha lúa hè thu chạy lụt của các xã vùng sâu huyện Yên Thành đang vào giai đoạn thu hoạch. Do thiên tai, sâu bệnh hại diễn biến phức tạp nên năng suất đạt rất