Tag: phát triển thị trường xuất khẩu gạo

Chông chênh chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo

Chông chênh chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo

Theo đó, chiến lược lại khẳng định: giảm dần lượng gạo xuất khẩu vào năm 2020 về khoảng 4,5-5 triệu tấn với giá trị bình quân khoảng 2,2-2,3 tỉ đô la Mỹ, còn trong giai đoạn 2021-2030 tiếp tục giảm