Tag: rầy nâu

Sâu bệnh rầy nâu gây hại trên cây lúa vụ mùa Hè – Thu diễn biến phức tạp

Sâu bệnh rầy nâu gây hại trên cây lúa vụ mùa Hè - Thu diễn biến phức tạp

Tại huyện Di Linh, từ đầu tháng 8/2017, mật độ rầy vào đèn (đèn bẫy – PV) tăng đột biến, trung bình từ 4.000 – 5.000 con/bẫy/đêm. Diện tích lúa Hè Thu của Di Linh đã gieo sạ được trên