Tag: thị trường gạo thế giới

Nhu cầu có tăng nhưng thị trường gạo thế giới không thay đổi đột biến

Nhu cầu có tăng nhưng thị trường gạo thế giới không thay đổi đột biến

Cho dù vậy, xét trên tổng thể, thị trường gạo thế giới năm nay và năm 2018 không có đột biến theo chiều hướng có lợi cho các quốc gia xuất khẩu mà nghiêng về phía các quốc gia nhập