Tag: thị trường xuất khẩu gạo

Cải cách ngành lúa gạo theo định hướng thị trường

Cải cách ngành lúa gạo theo định hướng thị trường

Nhiều thương hiệu địa phương dưới hình thức bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận như nếp cái hoa vàng Kinh Môn (Hải Dương), nếp cái hoa vàng Đông Triều (Quảng Ninh), gạo thơm Sóc Trăng…. Thực

Chông chênh chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo

Chông chênh chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo

Theo đó, chiến lược lại khẳng định: giảm dần lượng gạo xuất khẩu vào năm 2020 về khoảng 4,5-5 triệu tấn với giá trị bình quân khoảng 2,2-2,3 tỉ đô la Mỹ, còn trong giai đoạn 2021-2030 tiếp tục giảm