Tag: thu mua gạo

Philippines vừa lên kế hoạch thu mua 580 ngàn tấn gạo năm 2018

Philippines vừa lên kế hoạch thu mua 580 ngàn tấn gạo năm 2018

Theo đó, trong năm tới NFA dự kiến thu mua 1,2 triệu tấn gạo trong nước và nhập khẩu 580 ngàn tấn gạo. Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) vừa lên kế hoạch thu mua gạo năm 2018.

Philippines sẽ nhập khẩu thêm gần 300.000 tấn gạo từ Việt Nam

Philippines sẽ nhập khẩu thêm gần 300.000 tấn gạo từ Việt Nam

Trong đó, khối lượng nhập khẩu từ Việt Nam là 293.100 tấn. Thời gian tiến hành nhập khẩu gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ 20/12/2017 đến 28/2/2018; giai đoạn 2 từ 1/6/2018 đến ngày 31/8/2018. Theo Cục xuất