Tag: thuế nhập khẩu lương thực

Trung quốc thay đổi chính sách thuế nhập khẩu lương thực.

Trung quốc thay đổi chính sách thuế nhập khẩu lương thực.

Sự thay đổi này đã khiến chi phí nhập khẩu gạo nếp vào thị trường Trung Quốc tăng cao. Để bù đắp cho chi phí tăng, các doanh nghiệp nhập khẩu gạo của Trung Quốc đã hạ giá thu mua