Tag: xuất khẩu gạo nếp

Hàng trăm ngàn tấn lúa nếp tồn đọng

Hàng trăm ngàn tấn lúa nếp tồn đọng

Đến ngày 4/4, Cục Trồng trọt tiếp tục có công văn số 385/TT-CLT, về chăm sóc lúa xuân hè, hè thu sớm và tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất lúa hè thu 2017 tại các tỉnh Nam Bộ,