Tag: Xuất khẩu gạo Việt Nam

Xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2017 dự kiến đạt trên 5,2 triệu tấn

Xuất khẩu gạo Việt Namnăm 2017 dự kiến đạt trên 5,2 triệu tấn

Thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 7 tháng qua chủ yếu vẫn là khu vực Châu Á, chiếm 67% thị phần xuất khẩu; trong đó, Trung Quốc đứng đầu với 40,65% thị phần, tiếp đó là Philippines,